Eelco Hilgersom, 1979’da Amsterdam’da doğdu. Çocukluğundan itibaren, doğanın yarattığı mimariye duyduğu hayranlık, sanatçının doğal formlara ve organizmalara dayalı soyut eserler yaratmasında temel oluşturdu. Tüm çalışmalarında şekil, renk ve malzemede zıtlıklar arayan Hilgersom, amacını “Eserin zıtlıkları ve karmaşıklığı aracılığıyla izleyicilere dokunmak ve onları işin içine çekmek.” olarak özetliyor. Bu amaca ulaşmak için farklı teknikler ve malzemeler kullanan sanatçının en son serisi “Habitat” taki eserleri, doğanın yarattığı pek çok organizmadan ilham alıyor. Farklı yapıları ve renkleri karıştırılarak soyut bir şekilde tasvir edien organizmalarda her şekil ve renk farklı bir duyguyu taşıyor. Bu sebeple “Habitat” ailesindeki her canlının, iletmek istediği bir duyguya karşılık gelen kendi adı bulunuyor.

Eelco Hilgersom, 2023 yılı başından itibaren Türkiye’de EArt Galeri tarafından temsil edilmektedir.

Seçilmiş İşler

Sergiler