EArt Ergin İnan’ı Temsil Ediyor

EArt Galeri, Ergin İnan’ın global temsiliyetini açıklamaktan mutluluk duyar!

Ergin İnan’ın sanatı, var oluşla yok oluş arasındaki meta-fizik anlamının kendi bakış açısından irdelenip yorumlanmasına dayanıyor. 1970’lerden başlayarak böcekleri ve insan figürlerini işlediği eserlerinde, imgeler arasında kurulan görsel ve simgesel ilişkileri yansıtıyor. Eserlerinde çok farklı malzeme ve teknikten yararlanan İnan, tuvalin yanı sıra ahşap, duralit, kağıt ya da el yapımı özel kağıtlar üstüne yağlıboya, suluboya, tempera, renkli mürekkep ve kolaj gibi değişik teknik ve malzemeler kullanıyor.