11. Eki 23

“Numen” Ön Gösterim

EArt Galeri 2023-2024 dönemi galeri programının ilk sergisinde temsiliyetini üstlendiği sanatçılarından Ertuğrul Berberoğlu’nun “Numen; Görünenin Ötesi” kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Son yıllarda çağdaş soyut resmin önemli bir temsilcisi hâline gelen Ertuğrul Berberoğlu, sanatının güncel estetik durumunu ve entelektüel dayanağını sunan seçkisini Marcus Graf’ın küratörlüğünde 13 Ekim-05 Kasım tarihleri arasında izleyici ile buluşuyor. Ön gösterimi 11 Ekim gecesi gerçekleşen serginin kavramsal çerçevesi ve beğeniye sunulan parçaların felsefi dayanağı, Ertuğrul Berberoğlu’nun Immanuel Kant’ın “saf akıl” kavramını yorumlamasına dayanıyor.

EArt Galeri’deki ilk kişisel sergisinde Berberoğlu, geleneksel meselelerin ve çalışma yöntemlerinin ötesine geçerek günümüz soyut sanatının canlanmasına katkıda bulunurken klasik biçimselcilik ve özerklik anlayışlarından farklı bir yerde durarak, kendi yaşamı ve içinde yaşadığı dünya hakkındaki fikirlerini ifade etmek için otobiyografik bağlantıları sosyokültürel referanslarla birleştiriyor.

Klasik resim sanatının sınırlamalarının ötesine geçerek, soyut sanat yaratmanın anlamlı yollarını bulan Ertuğrul Berberoğlu’nun “Numen-Görünenin Ötesi” sergisi 5 Kasım Pazar gününe kadar EArt Galeri’de ziyaret edilebilir.